Kukutėliai

Senieji kaimai

Kukutėliai (Kukučiai, Mažieji Kukučiai). Kaimas Tverečiaus seniūnijoje, 9 km nuo Tverečiaus, vietinės reikšmės architektūrinis paminklas. Gatvinis, rėžinis. 2 paminklinės sodybos ir 7 pavieniai paminkliniai pastatai. Kaimas išsidėstęs prie Erzvėto ežero, prie Mielagėnų – Dietkauščiznos kelio.

Žemėlapis

  • Aprašymas
    • Kaimas susikūrė XVI a. viduryje, valakų reformos metu. Priklausė Pacams. Nuo XVII a. priklausė Dysnos dvaro Erzvėto palivarkui. Minimi 1622 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyriausiojo vėliavininko Petro Paco surašytame "inventoriuje", kuriame jis Erzvėto dvarą ir Kukutėlius padovanojo Tverečiaus vienuolynui. Tuo metu kaime buvo 6 valakai žemės ir gyveno 6 šeimos. 1775 m. priklausė Erzvėto dvarui. Iki XIX a. II pusės vadintas Kukučiais, vėliau Mažaisiais Kukučiais. Lenkų okupacijos metais veikė slapta lietuviška dviklasė mokykla (nuo 1921 m.), kuri rengdavo vaikus į Švenčionių lietuvių gimnaziją. 1938 m. rugpjūčio 31 d. mokykla uždaryta, po 1939 m. vėl atidaryta. 1927 - 1936 m. veikė Kazimiero draugijos skyrius, 1928 - 1938 m. - Lietuvos ūkio draugijos ratelis. Nuo 1941 m. priklausė Švenčionių apskrities Tverečiaus valsčiui, buvo apylinkės centras. Nuo 1950 m.  - Ignalinos rajono apylinkės centras, vėliau priklausė Dietauščiznos, nuo 1979 m. Tverečiaus apylinkėms. 1782 m. gyveno 33 gyventojai, 1830 m. - 43, 1905 - 82, 1952 - 36, 1970 - 49, 1979 - 43, 1985 - 30, 1990 - 29, 2003 m. - 18 gyventojų. Šiame kaime gimė žymi botanikė, biomedicininių mokslų daktarė Angelė Meilutė Baliūnienė.


< Atgal