Mėčionys

Miečionių gatvinis kaimas

Mėčionys (Miečionys) Kaimas Mielagėnų seniūnijoje. Etnografinis. 5 km į šiaurę nuo Mielagėnų. Išsidėstęs Dysnos upės slėnyje, 1 km į vakarus nuo Kančiogino upės.

Žemėlapis

  • Aprašymas
    • Dvipusis gatvinis - rėžinis kaimas. 8 paminklinės sodybos, 7 pavieniai paminkliniai pastatai. Pirmą kartą Dysnos dvaro kronikose minimi 1644 m. Iki 17 a. priklausė Astraviškių dvaro Dietkauščiznos polivarkui, įėjo į Dysnos dvarą. 1962 m. Feliksas Pacas Dysnos dvarą (kartu ir Mėčionis) ir Tverečių užrašė Vilniaus benediktinų vienuolynui. Mėčionys vienuolynui priklausė iki 1841 m., vėliau suvalstybinti. 1830 m. kaime buvo 9 sodybos. Priklausė Švenčionių apskrities Mielagėnų valsčiui. 1929 - 1936 metais veikė Šv. Kazimiero draugijos skyrius 1920 - 1927 m. - "Ryto draugijos lietuviška pradžios mokykla. Sovietmečiu priklausė Dietkauščiznos, nuo 1979 m. Tverečiaus apylinkei.


< Atgal