Papiliakalnės piliakalnis su gyvenviete

  • Aprašymas
    • Kultūros paminklas. Netoli Papiliakalnės kaimo ir šalia Ginučių piliakalnio. Piliakalnis yra tarp Ūkojo ir Linkmeno ežerų. Šiaurės rytų papėdėje yra senovinės gyvenvietės liekanų. Rasta geležies šlako, lipdytinės brūkšniuotosios keramikos.


< Atgal